Informasjon om Domenebørs

Domain_name_0312J_AZ

Kun 10% provisjon inkl. arbeid med forhandling & kontrakt og gebyrkostnader

Domenenavn selges og kjøpes til store summer hver eneste dag. Domenebørs og partnere har formidlet både egne og andres domenenavn siden 1997, og har formidlet avtaler opp mot noen hundre tusen kroner.

Adata Domenebørs tar en standard provisjon på 10% på salg av listede domener. Merk at dette inkluderer innhenting av detaljer rundt juridisk eierinformasjon, forhandling med kjøper og timeverk/kostnader til kontraktsinngåelse og eventuelt formelt eierskifte når domenet ligger innenfor egen registrartjeneste (.no m.v.). Overføring av domene-eierskap og kontrakt er gyldig etter at salgssum i sin helhet er overført av kjøper til klientkonto (Adata Domenebørs), og beløp eks. provisjon overført sluttselger.

Godkjent registrar av domener siden 2003

Domenebørs drives av undertegnede, Michael Synnes (Kontakt), og er en gren av firmaet Active Data Norge. Dette er et foretak som jeg har drevet innenfor domene – og web siden 1997, og er godkjent Norid-registrar for NO-domener (statlig autoritet for norske domenenavn) siden 2003.

Som profesjonell aktør siden slutten av 1990-tallet har Adata og Domenebørs kontaktnett og erfaring med kjøp og salg av domener. Et domenenavn kan være viktig for visse foretak eller private/offentlige myndigheter, og kan relatere til alt fra produktnavn til generelle emner og navn.

Domenebørs unngår såkalt domenepirat-virksomhet hvor domenenavnene bevisst går ut over copyright’ede eller åpenbare tilknytninger til registrerte enheter (Trademarks, Companies etc.). Det ønskes altså kun å formidle navn som du har i en evt. portefølje. Domenebørs og Adata sjekker grundig eierinformasjon og betingelser for domener. Dette for å unngå rettslige etterspill. Nyttig side (Norid) for .no-domener vedr. evt. domenekonflikt hos NORID.

Det annonseres her listede domener både for egne kunder og til mulige interessenter. Naturligvis 100% anonymitet (Domenebørs/Adata står for kontaktinfo/whois for domenet) for de som ønsker dette.