Kontraktshjelp (kjøp/salg)

ALLEREDE KONTAKT MELLOM KJØPER & SELGER?

Hvis både kjøper og selger av et domenenavn er enige om å overføre et domene, men trenger hjelp til kontrakt, evt. verdivurdering/forhandling, teknisk overføring etc., kan Domenebørs tilby hjelp.

Ofte har en interessent og domeneeier kommet i kontakt via egne kanaler, men trenger hjelp til den kontraktsmessige og tekniske overføringen av domenenavnet. Domenebørs hjelper da til med dette:

ARBEID RUNDT SALG/EIERSKIFTE INKLUDERER:
– Innhenting av eierskap og juridiske forhold
– Evt. hjelp til vurdering av prisklasse/forhandling
– Klargjøring av nødvendig kontrakt (eier/kjøper)
– Klientkonto for økonomisk transaksjon
– Endring av eierinfo i offentlige registre og whois
– Teknisk arbeid i forbindelse med lovlig overføring
– Evt. klargjøre domenet til aktiv benyttelse

Når selger og kjøper allerede har fått kontakt på egen hånd, bortfaller provisjonsgebyret (10% av salgssum). Det ilegges kun et fast gebyr på NOK 1500,- for kjøper og for selger . Dette legges til/trekkes fra beløpet i klientkonto (kjøper legger til NOK 1500,- i kjøpssum, og selger trekkes NOK 1500,- fra klientkonto før beløpet overføres selger). Dette dekker alle utgifter til selger/kjøper!

Kontakt: domenebors@adata.no