Avtale KJØPER

<< Tilbake

*OBS! Tekst kan justeres / med forbehold om mindre endringer.

Kontrakt for domenekjøper (Returneres)

Vennligst bekreft kontrakt og kontaktinformasjon og navn under (evt. rett opp), og RETURNER deretter kontrakten tilbake hit.

REPRESENTANT FOR KJØPER:
Kontaktperson og ansvarlig for avtalen: XXXXXX

NY DOMENE-EIER:
Firmanavn: ***
Org.nummer: ***
Kontaktperson domene: ***
Epostadresse: ***
Telefon: ***
Adresse: ***
Postnummer: ***
Poststed: ***

VIKTIG: Denne bindende kontrakten skal ved aksept returneres pr. mail av kjøper.

Kontrakt gjelder kjøp og eierskifte av domenenavn(ene): XXXXXX.XX
Sum NOK XXXXX inkl. mva.

Betingelser: Domenenavn vil overføres fra nåværende/juridisk eier til ny, lovlig eier etter at kjøpssummen i sin helhet er inne på Domenebørs & Active Data Norge (Adata) sin klientkonto. Er ikke hele summen inne på klientkonto innen 14 – fjorten – dager etter signert avtale, har selger rett til å kansellere avtalen inkl. alle kommunikative avtaler rundt domene(ne) uten varsel. Sum overføres ikke sluttselger før domenenavn er vellykket og forskriftsmessig overført til kjøper. Hvis overføring av ulike årsaker ikke skulle kunne gjennomføres, blir samlet sum tilbakeført kjøper.

Domenebørs/Adata (Norid registrar-ID REG-619, Org. nr. / Norwegian ID 883428722) ved undertegnede, Michael Seljeseth Synnes, bekrefter at domenenavn(ene) har juridisk eier som aksepterer dette salget og avtalen.

EVENTUELT: Ny eier må ved .NO-domene bekrefte en enkel ‘Norid-egenerklæring’. Norid er det statlige organet som administerer .no-domener. (Domenebørs Adata vil assistere med dette).

EVENTUELT: Når Adata er registrar for domene(ne): Nåværende kontotype er minste MINI-pakke (adata.no). Hvis ny eier etter overtakelse evt. ønsker å bli værende hos Adata, bekrefter ny eier samtidig Adatas bruksvilkår adata.no/retningslinjer.htm. Brukernavn og login informasjon for domene(ne) blir da tilsendt ny eier etter domeneoverføring.

Kjøper bekrefter og signerer her med sitt eget navn på at denne kontraktens forpliktelser vil etterkommes, som enkeltstående kjøper (privat/firma/organisasjon) eller som godkjent representant. Ny eier får etter forskriftsmessig overføring full råderett over domene(ne), og kan når som helst flytte sitt/sine domenenavn til en hvilken som helst annen leverandør.

Denne avtalens innhold krever taushetsplikt fra alle impliserte parter, også i henhold til GDPR-regulativet med hensyn til WHOIS (kontaktinformasjon) for domenenavn(ene). Avtalevilkår videre som beskrevet på domenebors.no/vilkar/.

ETTER RETUR AV AVTALE, BLIR SPESIFIKK FAKTURA TILSENDT KJØPER:

SUM / AMOUNT: NOK 0000.00 (inkl. mva.)
Fakturanummer/Melding: F-XXXXXX
KLIENTKONTO (escrow): Bankkonto (DNB): 0539.14.31193

Firmaadresse / Company: Active Data Norge, P.O. Box 5199 Majorstuen, 0302 Oslo, NORWAY
Firma ID (883428722): https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=883428722
Registrar ID (REG619-NORID): https://www.norid.no/no/nytt-domenenavn/forhandlerliste/?corp=company

Bank (escrow) account number: 05391431193
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX
IBAN: NO4605391431193
Bank Post Address: DNB, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway

=> Signer bindende kontrakt ved å bekrefte navn under, og returner mailen til denne avsender-epostadressen:

NAVN (Kjøper representant): ***