Domenebørs | Avtaleverk

Domenebørs tilpasser alle avtaler rundt eierskifte og transfer av domener, både for selger og for kjøper.
Ønsker klienter anonymitet, blir dette verdsatt og prioritert i avtaleverket (også i hht. GDPR). Dette betyr to ulike avtaledokumenter for hhv. kjøper og selger.

» Avtale-mal Kjøper (WEB)
» Avtale-mal Selger (WEB)

Ønskes spesialavtaler, kan dette diskuteres med klientene.

Salg av domene foregår gjennom betaling til Domenebørs sin klientkonto (escrow). Beløpet overføres ikke fra Domenebørs til selger før domenenavnet er lovlig og korrekt overført til ny eier.