Avtale SELGER

<< Tilbake

*OBS! Tekst kan justeres / med forbehold om mindre endringer.

Kontrakt for domeneselger (Returneres)

Vennligst bekreft kontrakt og kontaktinformasjon og navn under (evt. rett opp), og RETURNER deretter kontrakten tilbake hit.

REPRESENTANT FOR SELGER:
Kontaktperson og ansvarlig for avtalen: XXXXX

EKSISTERENDE DOMENE-EIER:
Firmanavn: ***
Org.nummer: ***
Kontaktperson domene: ***
Epostadresse: ***
Telefon: ***
Adresse: ***
Postnummer: ***
Poststed: ***

>> BANKKONTO FOR OVERFØRING (*Viktig – dobbelsjekkes og MÅ fylles ut!): *******

VIKTIG: Denne bindende kontrakten skal ved aksept returneres pr. mail av selger.

Kontrakt gjelder salg og eierskifte av domenenavn(ene): XXXXXXX.XX
SUM: NOK 0000.00 (inkl. mva.)

Betingelser: Domenenavn vil overføres fra nåværende/juridisk eier til ny, lovlig eier etter at kjøpssummen i sin helhet er inne på Domenebørs & Active Data Norge (Adata) sin klientkonto. Er ikke hele summen inne på klientkonto innen 14 – fjorten – dager etter signert avtale, har selger rett til å kansellere avtalen inkl. alle kommunikative avtaler rundt domene(ne) uten varsel. Sum – eks. standard provisjonsbeløp – overføres ikke sluttselger før domenenavn er vellykket og forskriftsmessig overført til kjøper. Hvis overføring av domenenavn av ulike årsaker ikke skulle kunne gjennomføres, blir samlet sum tilbakeført kjøper.

Domenebørs/Adata (Norid registrar-ID REG-619, Org. nr. / Norwegian ID 883428722) ved undertegnede, Michael Seljeseth Synnes, bekrefter at domenenavn(ene) har juridisk eier som aksepterer dette salget og avtalen.

(kun for kjøper): Ny eier må ved .NO-domene signere en enkel ‘Norid-egenerklæring’. Norid er det statlige organet som administerer
.no-domener. Assisteres av Domenebørs/Adata.

(kun for kjøper): Hvis Adata er registrar for domene(ne): Nåværende kontotype er minste MINI-pakke (adata.no). Hvis ny eier etterovertakelse ønsker å bli værende hos Adata, bekrefter ny eier samtidig Adatas bruksvilkår adata.no/retningslinjer.htm. Brukernavn og login informasjon for domenenavn(ene) blir da tilsendt ny eier etter domeneoverføring.

Selger bekrefter og signerer med sitt eget navn på at domenenavn(ene) er registrert/forvaltet på lovlig måte med selgerens fulle råderett over domenenavn(ene). Enten som juridisk eier (privat/firma/organisasjon) eller godkjent representant. For domener utenfor Noirdområdet (.no), må selger selv gjennom eksisterende registrar (leverandør) sørge for lovlig overføring/transfer til nye eier og dennes registrartjeneste (leverandør) etter at beløp er inne på klientkonto. Etter utført domeneoverføring blir avtalt beløp min.prov. overført selgers bankkonto.

Ny eier får etter forskriftsmessig overføring full råderett over domene(ne), og kan når som helst flytte sitt/sine domenenavn til en hvilken som helst annen leverandør.

Denne avtalens innhold krever taushetsplikt fra alle impliserte parter, også i henhold til GDPR-regulativet med hensyn til WHOIS (kontaktinformasjon) for domenenavn(ene). Avtalevilkår videre som beskrevet på domenebors.no/vilkar/.

KLIENTKONTO (escrow): Bankkonto (DNB): 0539.14.31193

Firmaadresse / Company: Active Data Norge, P.O. Box 5199 Majorstuen, 0302 Oslo, NORWAY
Firma ID (883428722): https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=883428722
Registrar ID (REG619-NORID): https://www.norid.no/no/nytt-domenenavn/forhandlerliste/?corp=company

Bank (escrow) account number: 05391431193
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX
IBAN: NO4605391431193
Bank Post Address: DNB, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway

=> Signer bindende kontrakt ved å bekrefte navn under, og returner mailen til denne avsender-epostadressen:

NAVN (Selger representant): ****